Hỗ trợ SDK/API cho thiết bị nhận diện khuôn măt neolock

Hỗ trợ SDK/API cho thiết bị nhận diện khuôn măt neolock

View:673

12-05-2021

Khi nói đến bảo mật, Face Recognition không chỉ tăng cường kiểm soát đối với người đang vào và ra khỏi khu vực đặc biệt hoặc tòa nhà, nhưng khi kết hợp với hệ thống kiểm soát truy cập, cũng đảm bảo rằng lối vào / lối ra chỉ giới hạn cho người có thẩm quyền. Khi một cá thể không mong muốn hoặc chưa biết sẽ xuất hiện, hệ thống có thể gửi báo động và thông báo cho nhân viên, giúp các tổ chức hoạt động hiệu quả hơn.

Face Recognition cũng có thể giúp các doanh nghiệp cần phương pháp nhanh chóng và đáng tin cậy để công nhận và xác định các khách hàng quan trọng hoặc khách hàng. Điều này làm cho hoạt động kinh doanh chạy trơn tru hơn, và có thể cung cấp cho khách hàng một trải nghiệm tốt hơn, từ đó có thể dẫn đến cải tiến kinh doanh.

Neolock Face Recognition dựa trên thuật toán học sâu. Nó tự động chụp các khuôn mặt theo thời gian thực, so sánh hoặc thêm khuôn mặt vào một danh sách được xác định trước, và sau đó thực hiện hành động thích hợp như tạo ra một cảnh báo khi khuôn mặt bắt được khớp với một danh sách mặt trước được xác định trong cơ sở dữ liệu.

Chúng tôi có cung cấp SDK/API cho đối tác thứ 3 tích hợp vào hệ thống kiểm soát ra vào, hệ thống chấm công, hệ thống eKYC...

Hãy liên hệ chúng tôi: info@neolock.vn